Story #17 Frank

ANVR en NHTV zijn dit jaar vijftig jaar, maar 1966 is slechts één overeenkomst

  • 26.09.16

Frank Oostdam is directeur van de ANVR en dit is zijn #NHTVStory:

”De relatie met NHTV is ontstaan in 1966. Dat is ook ons oprichtingsjaar van de ANVR, dus we bestaan dit jaar samen 50 jaar. En die relatie is al die 50 jaar heel hecht geweest. Als je een toekomstgerichte sector nastreeft, dan moet je ook zoveel mogelijk aansluiting vinden tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. En daar zijn we in samenwerking met NHTV, heel goed in geslaagd.

Het mooie aan de NHTV is dat ze in die 50 jaar constant aan het vernieuwen zijn. En wat zij zich ook realiseren is dat als je een actuele opleiding wilt bieden en zoveel mogelijk aansluiting wilt hebben bij de sector, je ook constant moet vernieuwen, want dat doet de sector ook. Dat doen we in samenwerking natuurlijk, ik denk dat we een belangrijke stakeholder zijn.

In de praktijk betekent het dat we heel erg veel overleg hebben. Wij voorzien hen van datgene wat het bedrijfsleven zou willen en waar we naartoe gaan in formats over strategie en de ontwikkeling van de sector. En NHTV probeert dat in onderwijskundige termen te vertalen en dat doen zij heel goed. Ik denk dat we een belangrijke stakeholder zijn.

Ik denk dat NHTV heel erg nauw verbonden blijft door zoveel mogelijk te leren uit het bedrijfsleven, waaronder de ANVR, maar ook van de bedrijven die bij ons zijn aangesloten; door samen zoveel mogelijk dicht tegen elkaar aan te drukken en zoveel mogelijk overleg te hebben. Daardoor kun je veel uit de mensen, de professionals en uit de bedrijven zelf halen, zodat je optimaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen uit de bedrijfssector. Bijvoorbeeld door goede stageplekken te regelen.

NHTV geeft aan dat zij de goede instelling hebben. Zij kennen de branche en hebben de branche mede tot stand gebracht. Veel professionals zijn afkomstig van NHTV. Ze hebben echt samen met ons en de bedrijven zelf de reisbranche gebracht naar het punt waar zij nu staat.

Als je het hebt over één woord omtrent verandering van de afgelopen jaren dan is dat de transformatie naar digitalisering. Onze sector is daar enorm mee geconfronteerd maar is daar ook heel succesvol in, we lopen daarin vooruit. Daar kun je alleen mee doorgaan als je goede mensen hebt. Jonge, creatieve, slimme geesten en die komen onder andere van NHTV.

Wij vieren dit jaar samen ons 50 jarig bestaan en dat is een grote overeenkomst. Een andere overeenkomst is dat we met elkaar nastreven dat we een hele goede concurrerende en een sterke, innovatieve sector willen. Daar begonnen we 50 jaar geleden mee, daar zijn we nu en daar gaan we de komende 50 jaar mee verder, samen met NHTV.

Als vertegenwoordiger van de branche hebben we natuurlijk heel veel contacten met NHTV. Wij voeden hen, zij voeden ons en samen proberen we de sector verder te helpen.