Story #13 Jos

Als ongeveer de enige uit de groep nog steeds werkzaam in toerisme

  • 20.09.16

Jos Vranken (alumnus) is algemeen directeur van NBTC Holland Marketing en dit is zijn #NHTVStory:

”In 1986 ben ik begonnen aan de toenmalige NWIT, ik heb de naamsverandering naar NHTV meegemaakt halverwege en ben in 1990 afgestudeerd. Destijds heb ik de richting binnenlands inkomend reisverkeer gedaan en het aardige is dat ik daar inmiddels met veel plezier ook in werkzaam ben. Als ik terugkijk naar NHTV dan springen er toch twee dingen uit.

Op het persoonlijke vlak was het voor mij de eerste keer dat ik het huis uit ging, op kamers. Dat ik daar vriendschappen en kameraadschapen heb gevonden die tot op de dag vandaag, 30 jaar later, tot hechte vriendschappen hebben geleid, was een fantastische ervaring.

Zakelijk en inhoudelijk merk ik dat wat ik toen op NHTV heb ervaren, namelijk dat er een hele sector schuilgaat achter toerisme, tot op de dag van vandaag nog niet overal bekend is. Want nog steeds kom ik mensen tegen in het netwerk die ik moet uitleggen dat toerisme niet vanzelfsprekend is en dat het allemaal niet maar komt aanwaaien. Dus er is nog steeds werk aan de winkel.

Als je voor het eerst op kamers gaat, dan ben je natuurlijk ook een beetje zoekende naar andere mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Ik ben daar heel veel leuke mensen tegengekomen, types waarvan ik misschien op voorhand nooit had bedacht dat ze tot mijn vriendengroep zouden kunnen behoren. Daar doorloop je al die jaren mee, je maakt hele leuke dingen mee en soms wat moeilijke en lastige zaken. De grap is dat ik ongeveer de enige ben uit die groep die nog steeds in toerisme werkzaam is en dat de variëteit in de groep van toen ook vandaag nog steeds tot uitdrukking komt waar mensen werken. Een goede vriend in het transportwezen, een goede vriend in de ICT, goede vriend in de publieke sector en een ondernemer, kortom; een mix, dat was toen zo en dat is nog steeds zo. Maar we hebben één ding gemeen, dat we elkaar op NHTV ontmoet hebben en dat we er een mooie vriendschap aan over hebben gehouden.

De passie is daadwerkelijk gegroeid toen ik in die sector werkzaam werd. Nog steeds vind ik travel, tourism en leisure brede begrippen maar ik vind het een geweldige sector om werkzaam in te zijn. Ik heb kort bij een touroperator gewerkt, daarna ben ik al vrij snel aan de slag gegaan bij de voorganger van het huidige NBTC als project assistent op de binnenlandse markt. Het mooie van die functie was dat je heel breed actief was met vakgebieden die uiteenlopen van marketing &promotie tot en met PR, projectmanagement, beursorganisatie en drukwerk. We praten nu over 30 jaar terug, ik heb er veel van geleerd en dat heeft me wel een vliegende start gegeven, een heel breed perspectief op alles wat er in die sector gebeurde.

Door de verschillende functies en banen die ik heb gehad in de gastvrijheidsindustrie ben ik met enige regelmaat gastspreker of gastlector. Ik heb ook zitting in de adviesraad van NHTV sinds een flink aantal jaren. De betrokkenheid is er altijd geweest. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ik kijk met veel plezier op de studieperiode terug, dus dan is het ook fijn als je wat terug kunt doen. Maar ik denk dat die betrokkenheid nog verder verbeterd kan worden. Ik heb begrepen dat het alumni beleid van NHTV verder wordt ontwikkeld en dat lijkt me een hele goede zaak omdat daar nog veel meer uit te halen valt dan dat er wellicht tot nu toe is gebeurd.

Op het moment dat je toerisme gaat studeren, merk je dat de beeldvorming die veel studenten hadden en hebben niet altijd strookt met de realiteit. De realiteit was dat je gewoon vakken als economie, ICT en statistiek kreeg en onderzoek, psychologie en sociologie. Vervolgens leer je ook wat er achter die toeristische sector gebeurt om te zorgen dat mensen een fijn verblijf of een leuke dag uit kunnen hebben in binnen of buitenland.

Wat ik zelf merk, is dat nieuwe studenten maar zeker ook gewoon werkzame mensen in en om de sector, nog steeds wel af en toe de neiging hebben om te denken dat toerisme vooral heel veel fun en plezier is. Dat klopt, maar vaak wordt vergeten dat door te vertalen naar het feit dat erachter een hele industrie en sector schuilgaat, waar heel hard gewerkt wordt tegen soms hele lage marges. Het gedeelte waar het vooral gaat over economie en finance en over onderzoek en gedegen marketing.”

Ik zie het ook een schone taak ook van ons als NBTC maar ook van mezelf om mensen mee te nemen in die wereld en te laten zien wat erachter schuilgaat.