Story #8 Robert

Als ik aan NHTV denk, dan denk ik aan toegevoegde waarde

  • 13.09.16

Robert van der Waal (alumnus), is director logistics operations bij Samsung en dit is zijn NHTVstory:

”Als ik aan NHTV denk, denk ik eigenlijk aan toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde om twee redenen, de eerste is de toegevoegde waarde die je voor jezelf creëert doordat je vakinhoudelijk bijgespijkerd wordt of vakinhoudelijk groeit: logistiek in detail, logistiek met al zijn facetten. Daarnaast de toegevoegde waarde die je later kunt creëren bij een bedrijf. De combinatie is nodig om te zorgen dat je het theoretisch kader kan uitrollen in het bedrijf en dat je ook snapt wat er speelt in een bedrijf. Dat vind ik een heel sterk onderdeel van NHTV, het combineren van die twee in een curriculum. Daar wordt al aan gewerkt bij het begin van de opleiding en dat heb ik erg gewaardeerd.

Soms zien de theorie en de praktijk er net iets anders uit. Ik kwam dat tegen omdat je eigenlijk tijdens het eerste jaar al wordt betrokken bij het bedrijfsleven. In het begin is dat natuurlijk nog heel erg beperkt, maar gedurende je loopbaan bij NHTV mag je naar steeds grotere bedrijven en mag je grotere projecten uitvoeren. Dan zie je dus ook effecten van datgene wat je hebt geleerd. Aan de andere kant leer je ook dat een dataset zoals je die normaal in de theorie kreeg, in het echte werkveld op sommige plekken bijvoorbeeld helemaal niet compleet bleek te zijn en dat er dingen missen. Daarmee leren omgaan, dat is voor mij toegevoegde waarde.

Het mooie van de NHTV werkveld commissie waar ik zelf onderdeel van uit maak is dat ik nu vanuit de andere kant, vanuit het werkveld, iets kan toevoegen aan wat ik als student zelf heb ondergaan. Ik kan nu vanuit het werkveld zorgen dat studenten bij mij aan de slag kunnen, maar ook dat ik kan meedenken over het curriculum om het net zo goed en scherp te houden als dat het in mijn tijd was. Ik controleer en help mee te sturen hoe het curriculum er over een aantal jaren uit moet zien, getoetst aan hoe het werkveld op dit moment kijkt naar de logistiek. Hoe moet de logisticus er over 5, 10 of 20 jaar eruitzien? We kijken ook naar de instroom van studenten per opleiding, het curriculum, facilitaire zaken en de opzet en invulling van het collegejaar. Op basis van die onderdelen geven we advies aan de directie. Ik ga er vanuit dat ze dat heel serieus nemen.

Vanuit mijn huidige rol bij Samsung zie ik duidelijke verschillen tussen studenten die van NHTV komen en studenten die van andere hogescholen afkomen. Hoe ontwikkeld de studenten van NHTV de wereld instappen als ze bij ons binnenkomen is te danken aan de toegevoegde waarde van NHTV die ik eerder al noemde. Die toegevoegde waarde wordt bevestigd door alle scores die NHTV haalt bij onderzoeken van bijvoorbeeld Elsevier, waar het afgelopen jaar NHTV weer bijzonder goed scoort.

Ik merk dat studenten nog steeds die openheid ervaren die ik toen zelf ook merkte. En dat ze die ook melden als we over NHTV praten. Dat doet me erg goed, dat die waarde er nog steeds inzit.